Ana sayfa Bilgi Tarihe Adını Altın Harflerle Yazan 10 Büyük Filozof

Tarihe Adını Altın Harflerle Yazan 10 Büyük Filozof

105
0

Nereden başlayacağını bilmeyen, filozofları tanımayan felsefe ilgililerine yardımcı olması açısından gerekli bir listedir. Burada listelenen, dünyaya etkisi açısından filozoflardır. En iyi ya da büyük filozofu belirlemek mümkün değildir. Tarihte oluşturdukları etki açısından sıralama yapılmaya çalışılmıştır.

1. Aristoteles

Kıta felsefenin ulaştığı her yere ulaşmıştır. İslam ve hristiyanlık felsefeleri onun felsefesi üzerine kuruludur desek yanlış olmaz. Herkesin ortak bir paydada buluştuğu bir felsefe ortaya koymuştur. Filozof olduğu kadar fen bilimleriyle uğraşmış birçok bilimin ilk uygulayanı olmuştur. Her konuda bir şeyler söyleyen çok kişi vardır ama her konuda bu kadar etkili olan sadece Aristoteles ‘tir.

10062016-list-1-1.jpg

2. Platon

Sokrates‘in öğrencisidir. Sokrates’in düşüncelerini bize aktaran da odur. Atina’daki Akademi’nin kurucusudur. Birçok aydın ve filozof burada yetişerek dünyaya bilgi götürmüştür. Alanında ilk ve tektir. Bunların bir de algıya bağlı olmayan “idea” ları vardır. “Bir tanrı dünyayı yaratmış olabilir. Biz onun ürünüyüz ve ondan daha gerçek değiliz.  Yeni bir şey öğrenmeyiz, sadece hatırlarız.”

10062016-list-1-2.jpg

3. Karl Marks

Almanya’da doğdu. İngiltere’ye göç edip ömrünün büyük kısmını orada geçirdi. Hegel’in “kalıcı ruh” öğrentisinden etkilendi. Bu görüşe göre dünya ruh tarafından yönlendirilmektedir. Marks’ın görüşe katkısı dünyanın ruh tarafından değil “para” tarafından yönlendirildiğini eklemesidir. Kendisinin şöyle bir ünlü sözü var: “filozoflar dünyayı yalnızca yorumlamışlardır oysa sorun onu değiştirmektir” Kendisi değiştirmek için yazmış ama yaşananlar iyi düşünceler altında kötü şeylerden öteye gitmemiştir.

10062016-list-1-3.jpg

4. Friedrich Nietzsche

Alman filolog ve filozof. Tarihteki en tartışmalı kişilerden biridir. Hristiyan ahlakını reddetmesi ve tanrı algısı hep gündemde olmuştur. “üst insan” adlı bir çözüm getirmiştir. Ona göre üst insan gelip insanlığı kurtaracaktır. Estetik, etik, metafizik, nihilizm, psikoloji, ontoloji, şiir, tarih felsefesi alanlarında adı sıkça geçer.

10062016-list-1-4.jpg

5. Descartes

Fransız filozof. Matematik eğitmeni olarak kariyer yapmaya başlar. Bavyera Ordusu’nda da aynı zamanda çalışmaktaydı. İnsan bilgeliğini şüphecilik olmadan ifade etmek istiyordu. Rasyonel- akılcı düşüncenin babasıdır. Matematikte çığır açan bir bilim adamı olduğu kadar metafizik ve epistemolojide ilk akla gelenlerdendir.

10062016-list-1-5.jpg

6. Immanuel Kant

Felsefe tarihini derinden etkilemiştir. Epistemoloji, metafizik etik, mantık, estetik başlıca odak noktalarıdır. Tutarlı bir sisteme sahiptir. Newton’un fiziği yasalaştırması gibi felsefeyi sağlam temellere oturtmaya çalışır. Bütün modern düşünürlerin ondan aldığı bir taraf vardır. Kesinliği arayan çabaları “görelilik teorisi” gibi kavramlarla sarsılsa da ahlak, etik, epistemoloji konularında hala gündemdedir.

10062016-list-1-6.jpg

7. John Locke

Modern politika alanında en önemli filozoftur. ABD. de oluşan politik felsefenin temelidir. Bağımsızlık Bildirgesi’nin esin kaynağıdır. Liberalizmin babası olarak tanınır. Hümanizm, bireysel özgürlük, materyalizm alanlarında düşünceler geliştirmiştir. Avrupa’dan gelen soy bağı ile toprak ve servet edinimine karşı çıktı. Locke’un liberal teorileri politikada uygulamaya alınmış ancak sıraladığı insanlığın hakları ve fakirlik karşıtı söylemlere ilgi gösterilmemiştir.

10062016-list-1-7.jpg

8. Konfüçyüs

Gençliğinde çocuklara öğretmenlik yapmıştır. Ardından adalet işleriyle ilgili bir memurlukta bulunmuştur. Devlet işlerinde ahlaklı olmayı sağlamaya çalışır. İç çekişmeler nedeniyle uzaklaştırılır. Politikaya geri dönse de hayatının çoğunu gezmek ve gittiği yerlere hükümet sanatını öğretmek için harcamıştır.  Tarihin en eski aile soyuna sahiptir. Yani ailesinden kişiler hala bilinmekte ve soyu takip edilebilmektedir.

10062016-list-1-8.jpg

9. Friedrich Hegel

Felsefesiyle tüm batı felsefesini ve doğudaki düşünürlerin de çoğunu etkilemiştir, düşündürmüştür. Din ilmi ve felsefe okumuştur. Felsefe hocalığı yapmıştır. Büyük bir sistem felsefesi vardır. Diyalektik denen düşünce yöntemini gündeme getirmiş ve geliştirmiştir. Devletle en iyi geçinen büyük filozoflar içerisindedir. Prusya’nın resmi filozofu gibi yaşamış, öldüğünde resmi törenle uğurlanmıştır.

10062016-list-1-9.jpg

10. Sigmund Freud

Yahudi asıllı Alman psikiyatr. Psikanaliz- ruhsal çözümleme tedavisinin kurucusu. Bilinçaltındakileri dışarı çıkarak ruhsal sorunları çözme metodunu geliştirmiştir. Hipnoz, libido, id, alt benlik, kişilik gibi sözcüklerle anılır. Psikolojinin hayatımızda yer etmesini sağlayan kişilerden biridir.  Çalışmalarında filozoflara atıf yapmaz ancak Spinoza, Schopenhauer ve Nietzsche’nin felsefede açtığı yoldan psikolojiyi temellendirmiştir.

10062016-list-1-10.jpg

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here